Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23723 (90%) varav aktiva*9645
Interna (boende) 2731 (10%) varav aktiva*2196
Totalt 26454 varav aktiva*11841

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.