Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22934 (90%) varav aktiva*9856
Interna (boende) 2679 (10%) varav aktiva*2154
Totalt 25613 varav aktiva*12010

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.