Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 25121 (90%) varav aktiva*10140
Interna (boende) 2816 (10%) varav aktiva*2460
Totalt 27937 varav aktiva*12600

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.