Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20852 (89%) varav aktiva*8909
Interna (boende) 2537 (11%) varav aktiva*2018
Totalt 23389 varav aktiva*10927

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.