Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20262 (89%) varav aktiva*9093
Interna (boende) 2565 (11%) varav aktiva*2080
Totalt 22827 varav aktiva*11173

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.