Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 26050 (90%) varav aktiva*10040
Interna (boende) 2830 (10%) varav aktiva*2279
Totalt 28880 varav aktiva*12319

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.