Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22005 (89%) varav aktiva*9527
Interna (boende) 2608 (11%) varav aktiva*2088
Totalt 24613 varav aktiva*11615

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.