Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 26983 (91%) varav aktiva*10045
Interna (boende) 2740 (9%) varav aktiva*2121
Totalt 29723 varav aktiva*12166

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.