Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 28037 (91%) varav aktiva*10506
Interna (boende) 2872 (9%) varav aktiva*2278
Totalt 30909 varav aktiva*12784

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.