Kalmarhemstudent Kalmarhem

Projekt

Kalmarhem jobbar konstant för att få ett hållbart boende.

Nedan är några av de projekt som Kalmarhem har genomfört under de senaste åren för att minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan.

 
Solfångare i kvarter Lunden

I kvarter Lunden, på Stensö, installerades en solfångaranläggning. Det betyder att en del av uppvärmningen till kvarteret kommer från solenergi, vilket är en av de miljövänligaste energikällorna som finns. 

Solfångare i kvarter Rinkaby

I kvarter Rinkaby installerades en solfångaranläggning. Det betyder att den del av uppvärmningen kommer från solenergi, vilket inte ger några direkta koldioxidutsläpp överhuvudtaget. Bergvärmepumpen i Rinkaby byttes också under året, till en ny och mer effektiv värmepump. 

Halvera Mera

Under 2014 fick Kalmarhem stöd från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie där vi undersökte hur energianvändningen i kvarteren Marmorn och Porfyren kan halveras.
 

Lägre temperatur i trapphus

I ett omfattande projekt sänktes temperaturen i merparten av våra trapphus. Målet är att det inte ska vara mer än 15°C i trapphusen.

Ombyggnad av undercentraler

I ett flertal fastigheter har undercentralerna byggts om, med ny fjärrvärmeväxlare samt ny styr- och reglerutrustning. I många fastigheter har även frånluftsvärmepumparna bytts ut.
 

Fjärrvärme i kvarter Handelsboden

I kvarteret Handelsboden drogs det in fjärrvärme under 2014, tidigare har detta kvarter haft direktverkande el. Fjärrvärmen är ett betydligt mer miljövänligt uppvärmningssätt och det minskar koldioxidutsläppen sett i ett större perspektiv. 

 

Energibesparing

Sedan 2007 har Kalmarhem sparat mer än 48,4 GWh. Det räcker till att försörja
2 016 genomsnittsvillor i Sverige med energi under ett år.